ข้ามไปยังเนื้อหา
กุมภาพันธ์ 15, 2011 / vanida

วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 32297)

รูปภาพข้าวโพดในถุง

ชื่อโครงงาน การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด
ครูผู้สอน คเชนทร์ กองพิลา
จัดทำโดย
นางสาววนิดา นามบ้านเหล่า
คำถาม
การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดในถุงและในสำลีมีความเเตกต่างกันอย่างไร
ข้าวโพดในถุงมีลักษณะที่สมบูรณ์กว่าต้นข้าวโพดที่อยู่ในถุงสำลีอย่างไร
ที่มาของโครงงาน
เพื่อศึกษาก่อนเรียนชีวะวิทยา เพื่อให้เข้าใจในการเรียนมากขึ้น
วัตถุประสงค์ในการทำงาน
ให้ทราบถึงความเเตกต่างของต้นข้าวโพดที่ปลูกในสำลีกับในถุง

โฆษณา
สิงหาคม 2, 2010 / vanida

วิธีการถ่ายทำภาพยนตร์.

1.การถ่ายทำภาพยนตร์ (Production)
เป็นขั้นตอนที่สองภายหลังที่ได้จัดเตรียมงานและวางแผนก่อนการลงมือการถ่ายทำ การถ่ายภาพยนตร์จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมงานว่าพร้อมเพียงใด และทีมงานมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่ เพราะการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นงานหนักจะต้องมีการใช้แรงกายและสมองในการสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆ ลงบนแผ่นฟิล์ม
บุคลากรการถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบด้วย
1 ผู้กำกับการแสดง มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ เป็นผู้ควบคุมการทำงานตลอดจนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่กับภาพยนตร์นั้นๆ
2. ผู้กำกับภาพ หมายถึง ตากล้อง ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายบันทึกภาพและผู้กำกับภาพในเวลาเดียวกัน
3. ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ คือผู้ทำหน้าที่ด้านการติดต่อและประสานงานกองถ่าย รวมทั้งนัดหมายนักแสดง ทีมงาน ตามปกติจะมีผู้ร่วมงานด้วยหลายคน
4. ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งฉากให้เหมาะสมกับเรื่องราวในภาพยนตร์

อย่างไรก็ตามการสร้างภาพยนต์ก็ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนที่ทำได้อาจจะว่าง่าย แต่สำหรับคนที่ทำไม่เป็นนี่แหละมันจะวุ้นวาย 555

กรกฎาคม 19, 2010 / vanida

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!